MoodleVideoStreamer - הזרמת וידאו

חיים רוזנפלד

לאור הצורך ההולך וגובר במערכת הזרמת וידאו ממומשקת ל Moodle , פיתחנו עבורכם בחברת OpenApp רכיב מסוג Local בשם MoodleVideoStreamer המממש את הצורך.הרכיב אינטואיטיבי וקל לתפעול. המערכת כוללת:

  • יכולת העלאת סרטים למערכת ה Moodle
  • העלאת סרט מכל סוג שהוא, מומר אוטומטית  ל MP4 מתאים להזרמה
  • קבלת רשימת סרטים
  • תיוג סרטים
  • הטמעה קלה של הסרטים בקורסים.
  • יכולת הגדרת סרט כפרטי - כך שלא ייראה על ידי משתמשים אחרים
  • חיפוש לפי שם הסרט
  • מספר בלתי מוגבל של מנהלים
  • תואם 3.1 ומעלה
  • תואם MySql

  רצ"ב קישור לסרטון את המדגים את יכולות המערכת. התחברו כאורח.  

בניין בינת הר חוצבים ירושלים 97787 רח' נתנזון 5/2 026310246 | 0526071135 | 0524767193 | sales@openapp.co.il‬‏