Moodle2 ו-IE7 במצב עברית (RTL)

ידידיה קליין

אם התקנתם moodle2 ואתם רוצים לעבוד בעברית ובמקרה הדפדפן שלכם הוא Internet  גירסה 7 - תתפלאו לגלות שאינכם רואים כלום... כל הבלוקים, הימני האמצעי והשמאלי נעלמו ואינם! הפתרון הוא קצת שינויים ב-CSS, ראו פה : http://tracker.moodle.org/browse/MDL-26400 חשוב מאד, למחוק את ה-cache של ה-theme בתיקיית ה-Moodledata - או להעביר את ה-Moodle למצב פיתוח Themes. בהצלחה!

בניין בינת הר חוצבים ירושלים 97787 רח' נתנזון 5/2 026310246 | 0526071135 | 0524767193 | sales@openapp.co.il‬‏