קריאת והמרת קובצי החזרה של מס"ב

OpenApp

בקישור זה ניתן להמיר קובצי החזרה של מס"ב ל HTML להמירם לטבלת EXCEL וכן להוריד את קוד המקור. כל זאת מבית היוצר של חברת אתר + פלוס לשימושכם. http://atarplpl.co.il/masav/

בניין בינת הר חוצבים ירושלים 97787 רח' נתנזון 5/2 026310246 | 0526071135 | 0524767193 | sales@openapp.co.il‬‏