שימוש ב-google translate לתרגום יישומים לעברית

ידידיה קליין

נכון, זה לא מושלם - אבל בסיס מאד טוב להתחלה ותיקוני עברית. הנה הקוד (PHP) מבוסס על ספריית (gtranslate-api-php) - נכתב לתוכנה מסויימת, קל להתאים לכל תכנה עם מחרוזות בקבצים או בבסיס נתונים...

<?php
$out= "<?php
/* Auto translated from English to Hebrew via Google Translate */
/* By Yedidia from Atarplpl.co.il\n\n";

include("../en.utf8/".$argv[1].".php");

require("GTranslate.php");
foreach($string as $key=>$value) {

 $translate_string = $value;
 try{
 $gt = new Gtranslate;
 $gt->setRequestType('curl');
 $out .= '$string[\''.$key."']=\"".str_replace('"','\"',$gt->english_to_hebrew($translate_string))."\";\n";
 } catch (GTranslateException $ge)
 {
 echo $ge->getMessage()."\n";
 }

}

$res=file_put_contents($argv[1].".php",$out);

if ($res)
 echo $argv[1].".php written succesfully\n";

בניין בינת הר חוצבים ירושלים 97787 רח' נתנזון 5/2 026310246 | 0526071135 | 0524767193 | sales@openapp.co.il‬‏