VideoDirectory - הזרמת וידאו

חיים רוזנפלד

לאור הצורך ההולך וגובר במערכת הזרמת וידאו ממומשקת ל Moodle , פיתחנו עבורכם בחברת OpenApp רכיב מסוג Local בשם MoodleVideoStreamer המממש את הצורך.

הרכיב אינטואיטיבי וקל לתפעול.

 

המערכת כוללת:

  • יכולת העלאת סרטים למערכת ה Moodle

  • העלאת סרט מכל סוג שהוא, מומר אוטומטית  ל MP4 מתאים להזרמה

  • קבלת רשימת סרטים

  • תיוג סרטים

  • הטמעה קלה של הסרטים בקורסים.

  • יכולת הגדרת סרט כפרטי - כך שלא ייראה על ידי משתמשים אחרים

  • חיפוש לפי שם הסרט

  • מספר בלתי מוגבל של מנהלים

  • תואם 3.1 ומעלה

  • תואם MySql

 

 

רצ"ב קישור לסרטון את המדגים את יכולות המערכת. התחברו כאורח.

 

 

בניין בינת הר חוצבים ירושלים 97787 רח' נתנזון 5/2 026310246 | 0526071135 | 0524767193 | sales@openapp.co.il‬‏