OpenApp Cloud

ידידיה קליין

חברת OpenApp הקימה "מערכת ענן" עבור שרתי ה-linux שלה.

המערכת מבוססת על Linux Containers עבור כל השרתים הפנימיים בענן.

בעזרת טכנולוגיה זו מבצעים "וירטואליזציה חסכונית" המאפשרת להריץ יותר שרתים בפחות משאבים. הסיבה לחיסכון זה הינה משום שזה לא מחשב שלם וירטואלי - אלא רק אוסף פרוססים שרצים בסביבה מוגבלת.

תצורה זו מאפשרת להריץ יותר מכונות בשרת בודד מחד ומאידך לקבל אבטחה של שרת שלא יכול לצאת מגבול הפרוססים שלו.

הגישה מבחוץ לשרתים בפרוטוקול http/s הינה דרך מערכת Reverse Proxy שמספקת גם שכבת אבטחה וגם גישה לא ישירה לשרת עצמו - מה שמגן על השרת מהאיומים הנוכחיים.

כל גישה הנדרשת בפורט אחר מיושמת בעזרת Port Forwarding שמוגדר ברמת ה-IPTables של השרת ונפתח כמובן רק מול הכתובות שצריכות להגיע לפורט.

 

נשמח כמובן להתאים את המערכות שלכם לתצורת עבודה שכזו, או להקים אצלכם "ענן LXC" - ענן לינוקס חסכוני ויעיל, מבוסס כלי קוד פתוח...

בניין בינת הר חוצבים ירושלים 97787 רח' נתנזון 5/2 026310246 | 0526071135 | 0524767193 | sales@openapp.co.il‬‏