בלוגים

למידה מתוקשבת

OpenApp
ידידיה קליין
גיטי ארנפלד
גיטי ארנפלד
גיטי ארנפלד
OpenApp
יהודית שטראוס
רות טופיק
OpenApp
חיים רוזנפלד
חיים רוזנפלד
ידידיה קליין
חיים רוזנפלד
רות טופיק
רות טופיק
חיים רוזנפלד
ידידיה קליין
ידידיה קליין
יעל זכריש
חיים רוזנפלד
חיים רוזנפלד
חיים רוזנפלד
חיים רוזנפלד
ידידיה קליין
ידידיה קליין
ידידיה קליין
ידידיה קליין
ידידיה קליין
ידידיה קליין
OpenApp
OpenApp
OpenApp

חדש מ-OpenApp

ידידיה קליין
חיים רוזנפלד
חיים רוזנפלד
ידידיה קליין
רות טופיק
חיים רוזנפלד
ידידיה קליין
חיים רוזנפלד
חיים רוזנפלד
ידידיה קליין
חיים רוזנפלד
ידידיה קליין
OpenApp
נתנאל נוימן

מערכות קוד פתוח

רות טופיק
ידידיה קליין
ידידיה קליין
ידידיה קליין
ידידיה קליין
ידידיה קליין
OpenApp
OpenApp
OpenApp
OpenApp
OpenApp
OpenApp
OpenApp

Open source systems

ידידיה קליין

בניין בינת הר חוצבים ירושלים 97787 רח' נתנזון 5/2 026310246 | 0526071135 | 0524767193 | sales@openapp.co.il‬‏