תוספים ל MOODLE

חיים רוזנפלד

 

רצ"ב סקירה על נושא תוספים - plugins למערכת MOODLE, נסקור כרגע ארבעה סוגי תוספים מרכזיים מתוך קטגוריות רבות קיימות, לאחר מכן ניתן מספר דוגמאות לתוספים.

סוגי תוספים - Plugins

 

Activities / Resources - פעילויות

תוספים המוטמעים בתוך קורס כפעילות לסטודנט, כגון פעילויות הקשורות בבחנים, מטלות ועוד.

 

Blocks - בלוקים

תוספים המוצגים בעמודה הימנית או השמאלית של המסך, ישנם תוספים רבים הניתנים להוספה גלובלית במערכת או כהוספה לקורס מסויים.

 

Course formats - תצורות תצוגת קורס (נושאי הקורס)

מאפשר הכנסת תצוגה ייחודית לנושאי הקורס בקורס מסויים, כגון תצוגה שבועית או תצוגת נושאים, תוספים שונים מאפשרים תצוגות נוספות לקורסים.

 

( General plugins (Local  - תוספים כלליים

תוספים אלה מוסיפים תכונות נוספות שונות למערכת שלכם. על פי רוב הם משתלבים כתכונות בבלוקים, כגון בהגדרת קורס או הגדרות מנהל.

לידיעתכם ולשימושכם מספר תוספי MOODLE מעניינים.

נשמח להתקין את התוספים למעוניינים, ההתקנה מותנה כמובן בתאימות בין גרסת התוסף לגרסת ה MOODLE בארגונכם.

חלק מהתוספים מתורגמים לעברית וחלקם בעבודת תרגום על ידנו.

 

Grid Format - תצורות תצוגת קורס

 

תצוגה זאת מציגה את ה sections - נושאי הקורס בצורה ויזואלית, הנושאים מוצגים בצורת טבלה, עם כותרות מקוצרות. לחיצה על כותרת תוכן נותנת את התכנים הפנימיים של הנושא

 

gd_sl_1.png

קישור לתוסף https://moodle.org/plugins/view/format_grid

Event Reminders - תוספים כלליים

 

תוסף זה שולח תזכורות אוטומטיות הקשורות ליומן הארועים של MOODLE, דרך ממשק המערכת, הממשק מאפשר למשתמש להחליט מהי התצורה בה יקבל את ההודעות.

sample_email_reminder_due.jpg

 

קישור לתוסף https://moodle.org/plugins/view/local_reminders

quickmail- בלוקים

התוסף מאפשר למרצים (וכן לסטודנטים אם קבלו הרשאה) לשלוח הודעות דרך ה"בלוק" לכל או לחלק מהמשתתפים בקורס. (קיים עברית)

block.png

קישור לתוסף https://moodle.org/plugins/view/block_quickmail

Realtime Quiz -פעילויות

התוסף מאפשר לסטודנטים לענות במקביל לשאלת מרצה במהלך שיעור, דרך הסלולארי שלהם, או דרך הנייד/טאבלט.

realtimequiz2.png

 

קישור לתוסףhttps://moodle.org/plugins/view/mod_realtimequiz

DUK-Reminder- בלוק

התוסף מאפשר משלוח תזכורות למשתמשים בקורסים שיש בהם שימוש ביכולת של "השלמת קורס" - Course completion, התזכורות נוגעות לפריטים נדרשים להשלמת הקורס.

(בתהליך תרגום על ידי OpenApp)

dukreminder1.png

קישור לתוסף https://moodle.org/plugins/view/block_dukreminder

Webcam Snapshot- בלוק

 

תוסף המאפשר למשתמש להצטלם במצלמת המחשב שלו כך שהתמונה נכנסת מיידית לפרופיל המשתמש שלו

(בתהליך תרגום על ידי OpenApp)

snapshot1.png

 

קישור לתוסף https://moodle.org/plugins/view/block_mfavatar

Grade Me - בלוק

התוסף מאפשר ליראות את כל הבחנים והמטלות להם עוד לא ניתן ציון לכל הקורס

 

Grade-Me-SS.png

 

קישור לתוסף https://moodle.org/plugins/view/block_grade_me

 

בניין בינת הר חוצבים ירושלים 97787 רח' נתנזון 5/2 026310246 | 0526071135 | 0524767193 | sales@openapp.co.il‬‏