שינוי שם חברה ל OpenApp

OpenApp

אל לקוחותנו ולכל הגולשים באתר בשעה טובה  החברה קיבלה אישור להחליף את שמה מאתר  + פלוס בע"מ לחברת אופנאפ בע"מ OpenApp Ltd   אישור רשם החברות OpenApp

בניין בינת הר חוצבים ירושלים 97787 רח' נתנזון 5/2 026310246 | 0526071135 | 0524767193 | sales@openapp.co.il‬‏