OpenApp

חברת "OpenApp" עוסקת בפיתוח, תמיכה, הטמעה והתאמת מוצרי קוד פתוח אינטרנטיים לחברות וארגונים בישראל.בין לקוחותינו ניתן למצוא את קומברס, אלעל, אוניברסיטת ת"א, הטכניון, מנורה-מבטחים ועוד.

עברית
image_author: 

בניין בינת הר חוצבים ירושלים 97787 רח' נתנזון 5/2 026310246 | 0526071135 | 0524767193 | sales@openapp.co.il‬‏