המרכז האקדמי שלם

מערכת מוודל , כולל אחסון שרת בענן של TripleC

logo: 

בניין בינת הר חוצבים ירושלים 97787 רח' נתנזון 5/2 026310246 | 0526071135 | 0524767193 | sales@openapp.co.il‬‏