אוניברסיטת תל אביב

פיתוח מערכת "קלארקשיפ" עבור הפקולטה לרפואה במערכת "מוודל"; פיתוח מערכת ניהול בוחנים במחני הפסיכומטרי באוניברסיטה במערכת דרופל; פיתוח מערכת לניהול התזות בפקולטה להנדסה , מערכת joomla; פיתוח מנוע המרת תכני HL ל"מוודל" תמיכה במערכת "מוודל" באוניברסיטה ופיתוחים שונים במערכת.

logo: 

בניין בינת הר חוצבים ירושלים 97787 רח' נתנזון 5/2 026310246 | 0526071135 | 0524767193 | sales@openapp.co.il‬‏