אוניברסיטת חיפה

הקמת מערכת למידה מתוקשבת "מוודל", המרת תכנים בממערכת HL ממשק לSAP פיתוחים ותמיכה.

logo: 

בניין בינת הר חוצבים ירושלים 97787 רח' נתנזון 5/2 026310246 | 0526071135 | 0524767193 | sales@openapp.co.il‬‏