Joomla

ג'ומלה הינה מערכת ניהול תוכן (CMS) חופשית שמשמשת לפרסום תכנים באינטרנט ובאינטרא-נט אולם ניתן להשתמש בה בצורה נפרדת למטרות רבות אחרות.ג'ומלה נכתבה בשפת התכנות PHP והיא עושה שימוש בטכניקת פיתוח מונחה עצמים. המידע בה נשמר בבסיס נתונים MySQL, והיא כוללת תכונות כמו מטמון דפים, פיד RSS, גרסאות הדפסה, מבזקי חדשות, בלוגים, סקרים, חיפוש ותמיכה בריבוי שפות. 

מערכת זו בנוייה ב-MVC מלא ומאפשרת כתיבת תוספים מודולריים למערכת כדי להוסיף לה יכולות.

חברת OpenApp הקימה בעזרת מערכת זו את המערכות  הבאות:

  • שיבוץ הבנות בשירות לאומי של עמותת "עמינדב"
  • אתר התדמית של מכללת "דוד ילין"
  • מערכת WorkFlow של הגשת תזות בפקולטה להנדסה ב"אוניברסיטת תל אביב"
  • מערכות הקלטת שיעורים ואתר לילדים לחופש עבור עמותת "מעלה" 
  • ועוד...

בניין בינת הר חוצבים ירושלים 97787 רח' נתנזון 5/2 026310246 | 0526071135 | 0524767193 | sales@openapp.co.il‬‏