עמינדב

פיתוח מערכת על פלטפורמת Joomla לצורך ניהול רישום מועמדות לשירות לאומי וניהול בתקופת הסיירות.

logo: 

בניין בינת הר חוצבים ירושלים 97787 רח' נתנזון 5/2 026310246 | 0526071135 | 0524767193 | sales@openapp.co.il‬‏