משטרת ישראל

הקמת מערכת ניהול הלמידה במכללה הלאומית לשוטרים כחלק ממערכת 'מכלול' לניהול הדרכה של חברת 'ראשים'

logo: 

בניין בינת הר חוצבים ירושלים 97787 רח' נתנזון 5/2 026310246 | 0526071135 | 0524767193 | sales@openapp.co.il‬‏