האוניברסיטה הפתוחה

חברת OpenApp שותפה להקמת מערכת "מוודל" של האוניברסיטה הפתוחה, משלבי התכנון וההקמה.ייעוץ בשלבי התכנון, הדרכות כולל הדרכות מפתחים, תמיכה ופיתוחים רבים ומגוונים

logo: 

בניין בינת הר חוצבים ירושלים 97787 רח' נתנזון 5/2 026310246 | 0526071135 | 0524767193 | sales@openapp.co.il‬‏